Visioon kui avaram nägemus

Antud keskkonnas avaldatud artiklid on esseevormis visoonid - nägemused elu erinevatest tahkudest.

Kui meie maailmavaade ei ole elav ehk pidevas arengus, siis tekib oht, et see muutub meid piiravaks mentaalseks kastiks - omaloodud vanglaks.

Sageli me ei mõista, et need piirangud, mis meie vabadust ahendavad, asuvad vaid meie ettekujutuses ja seetõttu ei ole me ka võimelised märkama, et „vangla” uks on lahti ja meil on alati võimalus sealt välja astuda.

Paljud täna meie ees seisvad probleemid tulenevad vaid kitsast vaatenurgast ja seega esimene samm lahenduse suunas on vaatenurga muutmine avaramaks.

Loodame, et antud keskkond suudab selles osas anda oma panuse.